Supply Chain Planner

Till vår produktionsanläggning i Falun söker vi nu en driven och förändringsbenägen Supply Chain Planner till enhetens planeringsavdelning.
 
Du kommer att ingå i en grupp om fem personer som har ett helhetsansvar för planering av enhetens varuförsörjning. Ansvaret utgår ifrån att hitta de mest optimala planerna för fabrikens varuförsörjning och innefattar material- och produktionsplanering, utveckling av sales- and operationsprocesser, systemutveckling samt att deltaga och driva förbättringsprojekt mot leverantörer.

Alla pågående rekryteringar